Vi skjuter upp starten av filmklubben till mars 2022!

Hej alla filmälskare i Degerfors Filmklubb!

Vi i arrangörsgruppen hade ett möte den 20/1 och diskuterade Covid 19-läget och vilka filmer vi ska visa under våren i filmklubben. Vi kom fram till följande.

  1. Ny planerad start för filmvisningarna blir den 10/3. Den ökade smittspridningen efter jul gör att vi, efter samråd med säkerhetssamordnaren i Degerfors kommun, skjuter på starten ytterligare en månad. Planen är att visa fyra filmer och att kostnaden för medlemskap ska vara 100:- för vårsäsongen. Information om vilka filmer som kommer att visas presenteras inom en snar framtid.
  2. Riksorganisationen Folkets Hus och parker rekommenderade tidigare, i slutet av november, alla medlemsorganisationer att tillämpa krav på vaccinationspass vid större sammankomster. Vi kommer att förbereda oss för att kunna genomföra detta men hoppas samtidigt att kunna undvika detta merarbete för oss arrangörer. Vi kommer naturligtvis att följa de riktlinjer och rekommendationer som gäller när vi startar upp filmvisningarna igen.

Degerfors Filmklubb /gm Eje Johansson