Kontaktuppgifter

Kontakta Folkets Husföreningen
Telefon expedition 0586-42097
Mejl expedition fhdegerfors@gmail.com
Virpi Ljung, kanslist/lokalvårdare/vaktmästare
Mikael Larsson, vaktmästare

Ordförande Eje Johansson 070-2942465