Styrelsen

Folkets Husstyrelsen 2020

Eje Johansson ordförande
Charlotte Silfverhjelm vice ordförande
Margareta Rubin kassör
Stina Borjo
Nils-Peter Larsson
Göran Ljung
Pia Westergren

Ersättare
Jan Andersson
Tuula Bäckman
Lina Gustafson